De Stichting Educatieve Dienstverlening kan voor u werkplek inspecties (laten) uitvoeren, op het gebied van Veiligheid & Gezondheid (met daaraan gerelateerd “milieu”) en rapporteert schriftelijk inzake haar bevindingen.

Wij beschikken over gespecialiseerde kennis inzake:

  • Werken in of met (asbest) verontreinigde grond, grondwater en waterbodem, inclusief alle bijbehorende processen;
  • Asbest verwijdering & vrijgaven (inclusief NEN 2990:2020);
  • ISO-17020 / 17025;
  • Veilig werken langs de weg;
  • Eisen en verplichtingen van opdrachtgever(s) Bouwproces / RAW;
  • Werken op en vanaf pontons;
  • Werken op bagger-, zee- en binnenschepen;
  • Manoeuvreren met kleine motorvaartuigen;
  • Binnenvaart Politie Reglement en Rijnvaart Politie reglement;
  • Handhaving (Bestuurs- en strafrechtelijk).

e.v.a.

Daar waar de vigerende wetgeving dat toestaat, kunnen wij bij dergelijke inspecties ook onze directievlet en of één van onze drones inzetten en in bijna alle situaties onze Osmo pro handheld gimbal of onze 360 graden foto en video camera, waardoor het mogelijk is om met een VR bril door het geïnspecteerde object te “wandelen”.

In deze werken wij, daar waar gewenst of noodzakelijk samen met (SKO) gecertificeerde HVK-ers en Arbeidshygiënisten.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via het contact formulier van deze internetsite.

Onze algemene voorwaarden zijn ook voor deze activiteiten van kracht.

Wij verstrekken en verzorgen desgewenst ook adviezen op bovenstaande maar ook andere gebieden op het gebied van Arbeidsomstandigheden, opleidingen, nautische- en milieuzaken die met het voorgaande verband houden.