• Dronepiloot (RPAL ROC-L en EU open categorie A1, A2 A3)
 • Vakdeskundige Asbest bij de Raad voor Accreditatie (RvA)
 • Deskundige inzake Veiligheid(skunde), Gezondheid & Arbeidshygiëne
 • Jurist, Nauticus;
 • tot 1-06-2014, Inspecteur/materiedeskundige & BOA (domein 2) Inspectie SZW, directie Arbeidsomstandigheden, daarna gepensioneerd;
 • Schipper Rijn- en binnenvaart;
 • Schipper & kapitein (internationale) baggerindustrie;
 • Inspecteur van de Havenarbeid;
 • (v/h) Lid examencommissie N VI akte (binnenvaartkunde);
 • (v/h) Examinator DTA (herhaling);
 • v/h Adviseur Arbeidsomstandigheden bij Scheepvaartinspectie (IVW / ILenT);
 • Diverse interne (AI) Veiligheidkundige en Arbeidshygiënische opleidingen, diverse trainingen interventievaardigheden en agressiebeheersing, ongevals- en klachtenonderzoek, asbest, verontreinigde grond, beoordeling hijsmiddelen, enz;
 • (v/h) Regionaal en Landelijk projectleider;
 • (v/h) Redacteur Wetgeving voor de zeescheepvaart (SDU);
  Redacteur AI-22, 4e druk;
 • Auteur “Dat is Juist, 2e druk (zeescheepvaart)”, “Arbopraktijkboek Bagger- en binnenvaart”, “Vervoeren verontreinigde grond binnenvaart” e.v.a.;
 • (v/h) Voorzitter College van Deskundigen VCA SBW;
 • Lid van diverse colleges van deskundigen;
 • (v/h) Lid college v deskundigen NEN 5707 (2003) & NTA 5725 (2005);
 • Initiatiefnemer CROW Publicatie 132;
 • Sinds 2016 (RPAS/Drone) piloot

Docent

 • (R-)DLP / OPM / Beoordelen rapportage bodemonderzoeken / VCA / Veilig werken langs de weg, GWW-kunde, Milieukunde, MVK, Bouwproces, VOUW, MVO, e.v.a.;

(gast)docent:

 • Hogere Zeevaartschool, Saxion College, SEVT, ACVO, Soma Bedrijfsopleidingen, KLPD, Politie (RMT’s en IMT’s) e.a.;
 • Deskundige “werken met verontreinigde grond en asbest”;
 • (R-)DLP;
 • Kaderlid CNV-publieke zaak;
 • Verzorgen van lezingen & workshops bij diverse symposia en congressen.

Analist

 • Specialismen: Verontreinigde. grond, asbest, GWW sector, bouwproces, scheepvaart, stuwadoorsarbeid, docent, auteur van diverse publicaties en (studie)boeken, cursus ontwikkeling, presentaties en lezingen, verticaal transport.

Stamboom, zie https://www.myheritage.nl/site-131033501/familie-scheltema-harlinger-tak-familie-bruin-havers-nagtegaal