Geboren op 17 juni 1949, ben na mijn basisopleidingen gaan varen op de Rijn- en binnenvaart. Ik heb in die tijd al mijn (internationale) binnenvaartpapieren gehaald (incl. middelbare binnenvaartschool). Daarna in de (internationale) bagger beland, waar ik mijn stuurmansdiploma ( Hogere Zeevaartschool ) heb gehaald.
In 1983 bij de Inspectie van de Havenarbeid in dienst getreden en heb daar gewerkt tot 1 juni 2014 in diverse functies en disciplines, inclusief een jaar detachering bij de Scheepvaartinspectie  (de inspectie van de havenarbeid is later opgegaan in de Arbeidsinspectie en nu Inspectie SZW geheten). In die tijd o.m. een chemische opleiding gevolg te Rotterdam, rechten te Amsterdam en vele interne veiligheidskundige en Arbeidshygienische opleidingen, maar ook opleidingen als handhaver.
Sinds 1984 opgetreden als docent aan zowel middelbare binnenvaartschool (lerarenopleiding), als aan de Hogere Zeevaartschool (Terschelling).
Tevens sinds 1985 docent bij SBW (nu Soma Bedrijfsopleidingen BV) in de vakgebieden Verticaal Transport, kraankeuringen, VCA, Veilig werken langs de Weg, asbestherkenning en Werken in of met Verontreinigde Grond.

babas2
mbs Babas 2, één van de vele schepen waar ik op heb gevaren
[R]ond 1989 in aanraking gekomen met het onderwerp verontreinigde grond en mede op dit vakgebied in de loop der jaren doorgegroeid tot materiedeskundige & vakspecialist. In die functie meegewerkt aan het tot stand komen van o.a. Publicatieblad 174 van de Arbeidsinspectie, dat later ( in 1998) opgevolgd werd door de CROW publicatie 132, werken in of met verontreinigde grond en grondwater, tevens zitting gehad in diverse normcommissies bij NEN. De CROW publicatie 132 is in juni 2017 vervangen door de CROW publicatie 400 en inmiddels per 31-12-2017 door de tweede druk.
In augustus 1992 heb ik Stichting Educatieve Dienstverlening opgericht.
Sinds 1 juni 2014 ben met pensioen en momenteel via de Stichting actief als vakdeskundige Asbest bij de Raad voor Accreditatie en als docent bij diverse relaties. Daarnaast verzorg ik diverse lezingen en ontwikkel ik workshops en cursussen. Sinds september treed ik namens de stichting ook op als RPA-L (en A1, A2 A3 (open EU) dronepiloot voor onze afdeling Dronevlucht, Verder onderhoudt de Stichting een Stamboom op MyHeritage inzake de famailie Scheltema. U kan via bijgaande link deze site bezoeken  familie Scheltema, Harlinger tak, familie Bruin, Havers & Nagtegaal – MyHeritage

Voor de geïnteresseerden is hier nog een pagina mijn al mijn wapenfeiten op een rij…