De stichting is medio 1992 in het leven geroepen. Als doel om kennis te vergaren, te delen en te bevorderen. Op grond daarvan opleidingen en instructie materialen, waaronder foto’s en video producties, te ontwikkelen, lezingen te geven, docentschappen en of adviezen te verzorgen op het het gebied van ondermeer Arbeidsomstandigheden.  Dit is voornamelijk gericht op de bouw- en grond-, weg- en waterbouwsector en de maritieme sector. De stichting is een van de initiatiefnemers voor het tot stand komen van de CROW publicatie 132 (werken in of met verontreinigde grond) en de opvolger van deze de publicatie 400.

Op dit terrein kan de Stichting, in samenwerking met haar relaties ook ondersteuning verzorgen voor bovenstaande door (gecertificeerde) Hoger Veiligheidskundigen en Arbeidshygienisten of (R-)DLP-ers.

De Stichting verspreidt conform haar statuten kennis inzake Arbeidsomstandigheden, milieu & nautische wetenschappen.
Ontwikkelt cursussen, videoproducties en boekwerken in de meest ruime zin van het woord inzake het voorgaande.
Verzorgt docentschappen & lezingen of adviseert (in binnen- en buitenland).
Doet in het verlengde daarvan aan MVO *) en denkt aan het milieu.
De doelstellingen en de activiteiten en de kosten van de stichting worden betaald uit de opbrengsten van de verrichte activiteiten.
In 2016, 2017 en 2018 heeft de stichting geĆÆnvesteerd in kennis, bevoegdheden, vergunningen en de nieuwste technieken om professioneel met RPAS (drones) te mogen vliegen.
Dit geeft ongeƫvenaarde mogelijkheden, voor het maken van video en foto producties.