[E]en plaatje vertelt vaak meer dan een praatje of tekst. Veel onderwerpen die op de internet site van de Stichting Educatieve Dienstverlening aan bod komen, worden ook ondersteund door korte (instructie)films. Dergelijke films zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden, dus hebben wij voor een aantal films over asbest, verontreinigde grond en het bouwproces de links geplaatst. Via deze links kunt u de films bekijken of downloaden.

Gebruik van deco units bij het werken in of met verontreinigde grond:

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/videos/gebruik_decounit_bij_verontreinigde_grond.aspx

Gezond werken in of met verontreinigde grond:

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/videos/gezond_uit_de_grond.aspx

Samenwerken in de wegenbouw:

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/videos/samen_veilig_werken_in_de_wegenbouw.aspx

De gevaren van asbest (Joost):

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/videos/joost___de_risico_s_van_asbest_voor_werknemers.aspx


[V]eilig en gezond werken in de bouw staat of valt met een goede coördinatie van het bouwproces. Een opdrachtgever is wettelijk verplicht om een coördinator ontwerpfase aan te stellen. Ook in de uitvoeringsfase is coördinatie verplicht.,