Onder dit menu treft u bestanden aan, zoals het rode boekje asbest, een boekwerk dat gebruikt wordt en werkvoorschriften bevat voor het veilig en gezond verwijderen van asbest cement leidingen die een onderdeel uitmaken van het openbare, water-, gas- en rioolleidingnetwerk.

Verder vindt u hier in pdf formaat besliskaarten voor bodemonderzoek (naar asbest) of een kaart die u de weg wijst in het oerwoud van onderzoeken en u antwoord geeft wanneer je bepaalde onderzoeken naar asbest moet doen en wie de werkzaamheden mogen uitvoeren.

Aan deze pagina wordt momenteel nog verder gewerkt, dus “under construction”