BOUWPROCES:

Verantwoordelijkheden & taken voor opdrachtgevers in de bouw- en GWW sector, aangepast aan de wijzigingen die per 1-1-2017 en daarna van kracht zijn geworden.

NIEUWE OPLEIDINGEN VOOR HET WERKEN IN OF MET VERONTREINIGDE GROND, -WATER EN WATERBODEM CONFORM DE CROW PUBLICATIE 400, 2E DRUK:

let op!

Alle DLP certificaten / diploma’s conform de CROW P132 zijn vervallen per 1 januari 2019. U dient dan, afhankelijk van de veiligheidsklasse, in het bezit te zijn van een van onderstaande certificaten:

R-DLP:

Geregistreerde DLP, zoals vermeld in de opvolger van de CROW publicatie 132, de Publicatie 400, 2e druk, onder bijlage V & VI.

Hiermee mag u in alle veiligheidsklassen functioneren (dus ook bij asbest in (water)bodem of puin. Deze opleiding is ook verplicht voor veiligheidskundige.

De examens voor het behalen van het certificaat Geregistreerd DLP en de inschrijving in het register vindt plaats via de CROW. U dient zelf in te schrijven voor dit examen (en separaat daarvoor aan de CROW te betalen.

https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/inschrijving-r-dlp-theorie-en-praktijkexamen-geope

DLP:

DLP opleiding conform CROW P 400, bijlage V, inclusief examen.

Hiermee mag u in veiligheidsklasse oranje-niet vluchtig, oranje-vluchtig en rood-niet-vluchtig functioneren

DLP-herhaling:

Conform CROW P 400, 2e druk, inclusief examen.

Verplichte 5 jaarlijkse herhalingscursus.

Examen DLP:

Dit wordt afgenomen conform de eind- en toetstermen, vermeld in de bijlage V, 2e druk van de CROW publicatie 400.

OPM:

Een opleiding conform CROW P400, 2e druk, bijlage IV.

Werken met asbest / Asbestherkenning, de volgens art 4.45a en 4.45b van het Arbeidsomstandighedenbesluit, wettelijk verplichte opleiding, BRL 7001 en CROW P400, voor een ieder die in zijn werk te maken krijgt met asbest in grond, asbest in puin of asbest dat is ingedeeld in Risicoklasse 1.

Veilig werken langs de weg / Veilig werken langs de weg voor uitvoerders & opdrachtgevers.

Bovenstaande opleidingen vinden plaats i.s.m.:

www.somabedrijfsopleidingen.nl

NIEUW:

MVK(via ‘t WEB te Hoogeveen) www.tweb.nl

Varen in de praktijk

Een één op één cursus aan boord van onze motorsleepvlet Potvis.

Dit vaartuig is voorzien van alle moderne navigatie middelen, zoals Radar, kaartplotters, GPS, AIS en marifoons