De stichting heeft voor haar relaties de volgende opleidingen (mede) ontwikkeld en of examens.
Tevens verzorgt de stichting daarvoor ook de docentschappen of de opleidingen voor deze.
Over het algemeen in samenwerking met haar relaties:
 • – Asbestherkenning
 • – Asbest in de bodem
 • – Veilig werken langs de weg
 • – Rode boekje asbest
 • – DLP
 • – R-DLP
 • – OPM
 • – Bouwproces
 • – MVK
 • – VCA (VOL)

Wat zijn de relaties:
Examentijd...
Examentijd…

Projecten voor relaties:

Voor Waternet te Amsterdam (www.waternet.nl) een opleidingstraject voor opdrachtgevers.
Waternet is in het zuiden van Noord-Holland een van de grootste opdrachtgevers inzake baggerwerken, rioolaanleg en onderhoud en idem voor waterleidingen
(afgesloten, maar nog verkrijgbaar).
 
Een aantal afgesloten en lopen projecten voor o.a. Bouwend Nederland & Rijkswaterstaat
 
De stichting verzorgt en beheert op Linkedin een van de meest toonaangevende discussiegroepen over het werken in of met verontreinigde grond, inmiddels ruim 1800 leden!
 
In het verleden heeft de stichting opleidingstrajecten ontwikkeld voor o.a. de baggersector (nu www.vbko.nl) inzake het veilig werken en het onderwerp alcohol gebruik.
 
Examens:
De stichting heeft voor diverse relaties de  volgende examens ontwikkeld:
 • DLP
 • DLP herhaling,
 • VCA

Nieuw ontwikkelde opleidingen (CROW Publicatie 400, 2e druk):

 • DLP
 • R-DLP
 • DLP Herhaling
 • OPM
 • ASBESTHERKENNING