Welkom bij de Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht

Hallo en welkom op onze vernieuwde website. 

Let op ! er kunnen nog een aantal kleine Bugs in zitten voor mobile en pc/mac gebruikers onze excuses hiervoor

Verder veel plezier op onze website

Met vriendelijke groet 

Team SED

Oprichter: Wim Scheltema

Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht (in het leven geroepen in 1992) heeft de volgende doelstellingen:


  • Het ontwikkelen van opleidingen, examens, boekwerken & publicaties.
  • Het verzorgen van docentschappen.
  • Het verzorgen van examens & examencorrecties
  • Het aanbieden van diensten, zoals:

audits, bijwoningen en inspecties op het terrein van arbeidsomstandigheden in de meest ruime zin van het woord (voornamelijk gericht op de scheepvaart (zee- en binnenvaart, alsmede visserij en baggersector), overslag, bouw- & GWW sector, inclusief asbest & verontreinigde grond en ICT technologie).

  • Het ontwikkelen,  vergaren en verspreiden van kennis inzake bovenstaande.

Hiervoor maken wij, voor zover mogelijk, gebruik van de meest moderne technieken en ontwikkelingen, ict, meerdere drones en handgimbals en zelfs onze eigen vaartuig.

Een paar foto’s van onze drones in vol bedrijf


  • Het maken van instructie- of bedrijfsfilms met een van onze 5 drones , de Osmo Pro en Insta 360 One X (360 graden video en fotografie) via onze divisie Dronevlucht d.m.v. bijvoorbeeld grond- en luchtopnamen.
  • Het maken van landschap en object opnamen.
  • Het maken van impressie films
  • en natuurlijk kunnen wij altijd kijken of wij ons flexibel aan kunnen passen naar u wensen.
Hier zijn wij druk aan het werk om weer een paar mooie plaatjes te maken !

Ten aanzien van de GWW- & bouw sector beschikt de stichting over zeer veel kennis (ook inzake bestuurs- en strafrechtelijke handhaving).

De Stichting is voornamelijk gericht op arbeidsomstandigheden in de (wegen)bouw, bestratingen, kabels & leidingen en werken in of met verontreinigde grond, -water en waterbodem (inclusief het beoordelen van bodemonderzoeken) en asbest, alsmede de scheepvaart.

In deze materie ondersteunt de Stichting bijvoorbeeld de helpdesk van de CROW inzake het onderwerp “Verontreinigde grond” (publicatie P400), maar de Stichting adviseert desgewenst ook andere partijen.

De Stichting heeft o.m. de tekst geleverd voor de 2e druk van het boekwerk  ”Dat is juist”. Dit is een veiligheidshandboek dat wordt gebruikt aan boord van zeeschepen.

Het is een op de zeevaart toegeschreven handboek t.b.v. veiligheid en gezondheid aan boord van zeegaande schepen.

We hopen u met deze website een goed beeld te geven al van onze activiteiten…

Vanzelfsprekend zijn wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder:

KvK 41246494

Ons Btw nummer is:

NL800982447B01